80 صدای پیش فرض + 20 جای خالی (در حافظه داخلی) + امکان بارگذاری از USB به تعداد دلخواه

نمایش یک نتیجه