پدال Sustain از عملکرد نیم‌پدال پشتیبانی می‌کند

نمایش یک نتیجه