پیانوسنتر با همکاری شرکت سرمایه گذار اقدام به فروش پیانو به صورت اقساطی نموده است. شما پس از ورود به سایت سرمایه گذار با کد معرف مجموعه پیانوسنتر، می تونید از محاسبه گر قسط استفاده کنید تا با نوع پرداختی مناسب خود اشنا شوید.
لازم به ذکر است تمام تاییدیه های حساب، ضامن و چک توسط شرکت پشتیبان انجام می شود و پیانوسنتر هیچ تصرف و سودی از این امر نمی برد. وظیفه ما تنها محیا کردن ساز برای شما خواهد بود.

کد معرف پیانو سنتر:

142836

sarmaie gozar
Unknown
-- / --